English contents Skalere tekst Øke kontrast

Integreringstiltak ved Brønnøy Frivilligsentral SA.


Brønnøy Frivilligsentral driver byttesentral for klær-møbler-småting-sportsutstyr. Dette tilbudet fungerer også som praksisplass for Voksenopplæringen i Brønnøy.

Fra torsdag 1 mars supplerer vi  dette tilbudet med  kafe/møteplass i Frivillighuset. Det vil bli en arena for sosialt samvær og mulighet til å få kjøpt enkel varm mat.

Tidspunkt for tilbudet vil være fra kl.14.00 – 17.00 (torsdager) og begge tilbud har samme åpningstid.

Vi trenger både frivillige og videre tilgang på bruktutstyr.

 

Velkommen til å ta kontakt med Brønnøy Frivilligsentral.
Sist oppdatert den 22.feb.2017