English contents Skalere tekst Øke kontrast

Invitasjon til workshop om næringsarbeid i forbindelse med REGINA-prosjektet


Det gjennomføres en workshop angående næringsarbeid i Brønnøy. Dette via EU finansiert Interregprosjektet REGINA. Det ønskes bred deltakelse fra lokalsamfunnet.

DATO: 26. APRIL 2017

TID: KL. 08:30 - 16:00

STED: BRØNNØY KOMMUNE, RÅDHUSET

PÅMELDING: gjerne INNEN 21. APRIL 2017 til: stefanie.muller@bronnoy.kommune.no

 
Sist oppdatert den 28.apr.2017