English contents Skalere tekst Øke kontrast

Kart og Oppmåling


 

Ingeniør oppmåling

Wenche Lill Fagerland
Telefon : 75 01 25 16
E-post

 

Tekniker oppmåling:
Robert hjelle
Robert Hjelle
Telefon : 75 01 25 19
E-post

Her finner du informasjon om kart- og oppmålingstjenesten.
Kart & Oppmåling er organisert under avdeling for Plan og utvikling

Henvendelser Servicetorget på Rådhuset,
telefon 75 01 20 00,
faks 75 01 20 01

 

 

Hovedarbeidsområder

 • Å foreta adressetildeling og adresseendring på veier i kommunen
 • Å ivareta kommunens kartleggingsplikt, ved produksjon, vedlikehold og salg av tekniske kart.
 • Å utarbeide spesialkart som eks. eiendomskart, adressekart m.m.
 • Å utarbeide situasjonskart på oppdrag fra byggherrer.
 • Å foreta plasserings- og beliggenhetskontroll
 • Med hjemmel i "Eierseksjoneringsloven", veilede og behandle begjæringer om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering.
 • Med hjemmel i "Delingsloven", gi veileding og utføre tjenester for kommunens eiendomsbesittere. For eksempel:
  • Utføre kartforretning, kart- og delingsforretning.
  • Grensepåvisning etter målebrev.
  • Behandle og attestere krav om sammenføyning.
  • Gi alle eiendommer en adresse, matrikkel- eller offisielladresse.
  • Behandle alle søknader om opprettelse av nye gate-/veinavn.
  • Registrere og holde ajour data i GAB registret.
  • Foreta grunnlagsmålinger og arkivere grunnlagsdata. (Triangelpunkt, Polygonpunkt og Landsnettpunkt)
 • GIS (geografisk informasjons system)
 • Knytte alle registrert data til kartet, og gjøre de tilgjengelig for så mange som mulig.Sist oppdatert den 09.sep.2015