English contents Skalere tekst Øke kontrast

Klage på avregning/likning


Manglende godskriving av forskuddstrekk på avregningen/selvangivelsen
Klage på avregningen som skyldes manglende godskriving behandles av kemnerkontoret.

Sammen med klagen vedlegges kopier av lønnsavregninger/lønnsslipper og eventuelt lønns- og trekkoppgaver. Det er viktig at arbeidsgiverens organisasjonsnummer og ditt fødselsnummer er påført avregningsklagen.

Kontakttelefon:  750 12 000

 

Klager på selve ligningen må rettes til:  

Skatt nord
Postadresse: Postboks 6310, 9293 TROMSØ


Besøksadresse: Storgata 69, 2.etg. 8900 BRØNNØYSUND


Kontakttelefon: 800 80 000
Telefaks: 77 68 97 78

Klage på likningen kan også leveres på nett.
Sist oppdatert den 23.jan.2017