English contents Skalere tekst Øke kontrast

Kommer for salg


Kommunal eiendom, 202/61, beliggende i Tosbotnet, Brønnøy kommune, kommer for salg.

Eiendommen består av et areal på 589,5m2 og er bebygd med en eldre skolebygning og et uthus.

Området betraktes som attraktivt for fritidsformål.

Interesserte bes ta kontakt med Brønnøy kommunes Eiendomssjef Arnt-Ståle Sæthre på email; arnt.s.saethre@bronnoy.kommune.no

 

Kartutsnitt
Sist oppdatert den 25.okt.2017