English contents Skalere tekst Øke kontrast

Kommunal eiendom gnr 104, bnr 555 i Tomaslenninga.


Kommunen har mottatt henvendelser fra publikum om forsøpling, bålbrenning og lagring av div utstyr på eiendommen.

Eiere av søppel og utstyr oppfordres til å fjerne dette innen 01.09.2016.
For framtidig lagring av utstyr, ta kontakt med kommunen.

Det er hensatt søppel og vært brent avfall på eiendommen.
Kommunen forutsetter at publikum er kjent med SHMIL, og vil oppfordre til at all søppel blir levert til deres anlegg på Salhus. Vil samtidig gjør oppmerksom på at bålbrenning i tettbygd strøk ikke er tillatt.

Brønnøy kommune
Rådhuset
75012000
postmottak@bronnoy.kommune.no
Sist oppdatert den 31.okt.2016