English contents Skalere tekst Øke kontrast

Kommuneplan 2013-24


Kommuneplan 2013-2024

 

Det er nå igangsatt arbeid med ny kommuneplan for Brønnøy kommune.

Målet er at dette arbeidet skal fullføres i løpet av 2013.

En komplett kommuneplan består av følgende hoveddokument:

  • Kommuneplanens samfunnsdel med handlingsprogram. (Brønnøy kommune har ikke hatt dette tidligere)
  • Kommuneplanens arealdel. (Nåværende arealdel som ble godkjent i 1998 skal revideres)

Innledningsvis lages det et Planprogram som beskriver hvordan kommuneplanarbeidet skal gjennomføres.

Nedenfor vil det fortløpende bli lagt inn informasjon og dokument av betydning for saken.

Ta kontakt hvis det er noe du lurer på.

Gunnvald Eilertsen
Gunvald Eilertsen
Tlf 75012502
Mob 41683089

Lill-Anita Horn
Lill-Anita Horn
Tlf 75012510

steph.jpg
Stefanie Muller
Tlf 75012517
 

Aktuelle dokumenter
Planstrategi Vedtak: Godkjenning av planstrategi K-sak 84/12
Planstrategi Planstrategi for Brønnøy kommune 2012-2015 Planstrategidokument
Kunnskapsgrunnlag Kunnskapsgrunnlaget  
Planoversikt Planoversikt  
Planprogram Vedtak : kommunestyrets fastsettelse av planprogram K-sak 12/13
Planprogram Planprogram for kommuneplan Brønnøy kommune 2013-24 jf-vedtak 01.03.2013
Varsel Varsel om oppstart  
  Oppstartsmøte 1. mars  
Innledning Brønnøy mulighetenes kommune Rådmannen
Faktadel Fakta om Brønnøy (Utdrag fra Kunnskapsgrunnlaget) Arbeidsgruppen
Visjon og identitet Hvem er vi og hva er vår identitet? Personalsjef
Mulighetsbilder Fremtidsbilder Arbeidsgruppen
  Temamøte 6. mars :
Helse, livskvallitet og oppvekstmiljø
 
Innledning Oppsummering fra oppstartsmøtet Rådmannen
Faktadel Fakta om Brønnøy (Utdrag fra Kunnskapsgrunnlaget) Arbeidsgruppen
Folkehelsa Ungdata-undersøkelsen i Brønnøy 2012 Arbeidsgruppen
Oppg, 1 Oppvekst Oppsummering / svarfordeling oppgave 1  
Oppg. 1 Folkehelse Oppsummering / svarfordeling oppgave 1  
Verdier Oppsummering av verdier etter oppgave 1  
  Temamøte 3. april :
Barn og unges medvirkning
 
Oppsummering Oppsummering av ungpolitisk dag Brønnøy ungdomsråd
  Temamøte 26. april :
Verdiskapning og næringsutvikling
 
Program Program for temamøte 26.04.13  
Innlegg Verdiskapning og næringsliv Anne-Bjørg Aspheim
Innlegg Hva kjennetegner næringslivet i Brønnøy Knut Horn
Innlegg KPA Areal og landbruk Odd Reidar Johnsen
Innlegg Sjømatnæringen og kystsonen Arnt Olsen
Innlegg Status og muligheter John Arne Warholm
Innlegg Reiselivet på Sør-Helgeland Audhild B. Rande
Innlegg Offshore og lokale ringvirkninger Jan Oddvar Sørnes
Innlegg Brønnøy havnedistrikt Sølvi Kristoffersen
Innlegg Transport - infrastruktur - utbyggingsprinsipp Knut Horn
Oppgaver Oppgaver til gruppearbeid  
  Temamøte 2.mai - Frivillig sektor  
Invitasjon/program Temamøte om Frivillig sektor  
Innlegg Å se helheten Anne-Bjørg Aspheim
Innlegg Frivillighetens betydning og kultur Magnar Solbakk / Helge Hamre
Innlegg Frivillig sektor Arnstein Hansen
Innlegg Frivillighet og verdiskapning Torstein Moe
Innlegg Frivillighetens jernbur Roy Arve Pedersen
Innlegg Bolyst gjennom ildsjeler Hilde R Berntsen
Innlegg Frivillighet og samhandlingsreformen Grete Bang
Spørsmål / debatt Plenumdebatt og diskusjonsspørsmål  
  Grendemøte 6. mai - Torgøyan :  
Annonse

Annonsering av grendemøte i forbindelse med oppstart av kommuneplanens samfunnsdel

Bakgrunn
  Grendemøte 15. mai - Hommelstø  
     
  Grendemøte 21. mai - Trælnes  
     
  Temamøte 31.mai - Regionsenterutvikling og byutvikling  
Invitasjon Invitasjon og program for temamøte  
Innledning Regionsenter- og byutvikling Gunvald Eilertsen
Innlegg Fakta om regionen og Brønnøysund Lill-Anita Horn / Solveig Lorentzen
Innlegg Reiseliv i regionen Audhild B. Rande
Innlegg Vi satte kursen og fant - LKD Kamilla Drågen
Innlegg Nybygg Brønnøysundregistrene, lokaliseringsanalyser Tore Berg
     
     
Høringsbrev Høring av Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2024 Line Marie Tholstrup
Høringsutkast Høringsutkast Kommuneplanens samfunnsdel  
Vedtak Vedtak  
     
  Kommuneplanens samfunnsdel  
Vedtak Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2024 for Brønnøy  
     
  Kommuneplanens arealdel  
Skjema Innspill til kommuneplanens arealdel 2013-2024.
NY frist 1. mai 2014
 
Invitasjon Grendemøter vedr. kommuneplanens arealdel  
     
  Kystplan Helgeland  
Plandokumenter Varsel om oppstart av planarbeid for Kystplan Helgeland  
     
  Vedtak av planstrategi 2016-2019  
Planstrategi Vedtak, Brønnøy kommunestyre 26.10.16 Line Marie Tholstrup
Planstrategi Planstrategi 2016-2019  
Planstrategi Kunnskapsgrunnlag  
Planstrategi Kommunebarometeret 2016 for Brønnøy  

 
Sist oppdatert den 10.nov.2016