English contents Skalere tekst Øke kontrast

Kontakt oss


Navn Stilling Telefon Epost
Kontakt informasjon
Kåre Råbakk Prosjektleder Ung i Brønnøy 90818585 kare.j.rabakk@bronnoy.kommune.no
Marlene Langø Ungdomstjenesten 90805504 Marlene.lango@bronnoy.kommune.no
Trude Valla OT- Koordinator 75009952 trude.valla.bvs@nfk.no
Gry Viksjø Miljøtjenesten 75009954 gry.viksjo.bvs@nfk.no,
Geir Rande NAV 55553333 nav.bronnoy@nav.no

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015