English contents Skalere tekst Øke kontrast

Kontakt oss


Saksbehandlere
Annie Bratås,  Fagkonsulent i sykepleie 75012910 / 46812032
Helene Nilsen Saksbehandler pleie- og omsorg  tlf 75012907 / 46811326

 

Hjemmebaserte tjenester
Skules vei 13, 8900 Brønnøysund, (Postadresse og besøksadresse)
Tonje Johansen, Områdesjef Tlf: 75 01 29 02, Fax: 75 01 29 01

 

Hjemmesykepleie
Trine Øren Solsem, Sone nord - tlf 75012906
Ingeborg Kjærstad, Sone sør (og Hestvadet) - tlf 75012905
Irene Nepås,Hjemmesykepleien Velfjord -  tlf 75012375

Vakttelefon hjemmesykepleie : Tlf. 48028430
 

Miljøterapitjenesten
Sissel Strand, tlf 75012904

 

Ledere for boenheter
 Jan Frode Hestås, Tauterhaugen -  tlf 75012465
 Ann Kristin Lorentsen Farmen, Rabben, Jektskipperveien - tlf 47879009
 

Hjemmehjelp
Svanhild Wik Stangnes  Tlf : 75 01 2903
Sist oppdatert den 11.aug.2017