English contents Skalere tekst Øke kontrast

Kulturmidler 2017


Søknadsfrist 2. mai.

 

Det kan søkes midler til ulike kulturaktiviteter i Brønnøy kommune – herunder kulturvern, idrett og friluftsliv, og lekeplasser. I tillegg kan det søkes midler til ulike kunstuttrykk som musikk, teater, dans, litteratur samt større festivaler og kulturdager. NB! Kulturmidlene er for 2017 betydelig redusert.

Det er utarbeidet et kort søknadsskjema, som ligger her på kommunens nettside. Til søknaden vedlegges fortrinnsvis årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan. Ved elektronisk innsending – legges søknad og vedlegg som ett dokument. Husk også søkers adresse, telefonnummer og bankkontonr. (PS! Det siste vil lette utbetalingen).

Søknaden sendes Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund. Alternativt: postmottak@bronnoy.kommune.no

Søknadene forventes behandlet i Driftsstyre 1 den 23. mai 2017. Eventuell utbetaling kan forventes innen 01.07.2017.
Sist oppdatert den 28.mar.2017