English contents Skalere tekst Øke kontrast

Kandidat til kulturprisen.


Kjenner du noen som har bemerket seg i kulturlivet i Brønnøy?

Vi ønsker flere forslag på kandidater til kulturprisen.

Forslag med begrunnelse sendes
Brønnøy kommune  
Rådhuset 
8905 Brønnøysund

eller postmottak@bronnoy.kommune.no.
PS! Tidligere forslag er fortsatt med i vurderingen.

Frist: 20.11.2017.
Sist oppdatert den 16.nov.2017