English contents Skalere tekst Øke kontrast

Kunngjøring om planvedtak - Endring av byggeformål konsentrert småhusbebyggelse til konsentrert boligbebyggelse


I medhold av Plan og bygningslovens § 12-14 vedtok Brønnøy kommunestyre den 16.12.2014 endring av plankart og bestemmelser for følgende reguleringsplaner, slik at reguleringsformål konsentrert småhusbebyggelse erstattes av benevnelsen konsentrert boligbebyggelse


  • Reg.plan Nordhuskrysset – Toft (omr. B22-B24)
  • Reg.plan Hestøya Nordre del (omr. B24-B27)
  • Reg.plan Brønnøysund del 2 (omr. B24)
  • Reg.plan Brønnøysund del 3 (omr. B50)
  • Reg.plan Salhus søndre del (omr. B30 og B31)
  •  Reg.plan Salhus nordre del (omr. B31, B34-38, B45, B52-54).

Vedlegg endring byggeformål
Planvedtak - Endret byggeformål

 

Vedtaket kan påklages iht Plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28 innen 3 uker etter kunngjøring. Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund, eller pr. e-post til postmottak@bronnoy.kommune.no innen 20.januar 2015.
Sist oppdatert den 09.sep.2015