English contents Skalere tekst Øke kontrast

Kurs


Samlivskurs for førstegangsforeldre i Brønnøy kommune

 

Hvem får tjenesten:

Dette er et parkurs for førstegangsforeldre.

Overordnet mål:

Kurset har som mål å styrke parforholdet.

 

Hva omfatter tjenesten:

Kursene tilbys over to kvelder a 4 timer varighet. I Brønnøy planlegges det å holde et kurs på våren og et på høsten.

 

Pris: Kurset er gratis.

 

Hvordan få tjenesten:

Godkjente kursleder:

Ann Åse Baustad                   75012000

Odd Steinar Arntsen              75012000

 

Kontaktperson:

Torun Gladsø                         75012880
Sist oppdatert den 08.feb.2016