English contents Skalere tekst Øke kontrast

Kurs


Brannvernlederkurs

Mål: Kurset har som mål å gi brannvernledere grunnleggende kunnskaper om brannvern i henhold til regelverket, og til å opprette og vedlikeholde en effektiv brannvernorganisasjon og dokumentasjon.

Målgruppe: Kurset er rettet mot brannvernledere og HMS - personell i private og
offentlige virksomheter som barnehager, skoler, fritidshjem, kirker, forsamlingslokaler, overnattingssteder, salgslokaler, industri og helseinstitusjoner med flere. Kurset vil være nyttig for brannvernledere og andre med tilknytning til forebyggende brannvernarbeid i sitt daglige virke.

Innhold: Kurset inneholder emner og temaer som vil gjøre brannvernledere i stand
til å utarbeide interne kontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon, øvelsesplanlegging og rutiner i henhold til regelve

Varabrannsjef -nils.r.elsfjordstrand@bronnoy.kommune.no

Varme arbeider

Brannvern ved utførelse av varme arbeider
Årlig oppstår mange branner som på grunn av uforsiktighet og slurv ved utførelse av varme arbeider. De som utfører varme arbeider må ha innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer, og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår. Forsikringsselskapene har innført krav om sertifikat for de som skal utføre varme arbeider.

Interesserte i sertifisering eller re-sertifisering? Ta kontakt med

Varabrannsjef - nils.r.elsfjordstrand@bronnoy.kommune.no

 

Kurs i bruk av håndslokker

Brønnøy brann- og redningstjeneste tilbyr 1,5 timers kurs i bruk av håndslokker. Tilbudet om kurs går til grupper på mellom 6 og 15 personer. Dette kan være lag/foreninger eller bedrifter. Interesserte bes å kontakte

Varabrannsjef -nils.r.elsfjordstrand@bronnoy.kommune.no

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015