English contents Skalere tekst Øke kontrast

Lag og foreninger


Her finner du en oversikt over alle lag og foreninger i Brønnøy kommune.


Brønnøy kommune er avhengig av å få tilbakemeldinger og endringsmeldinger for å kunne holde denne oversikten oppdatert.
Tips oss gjerne om endringer

 

Snarveier til lag og foreninger
Barne og ungdom Idrettslag Politiske parti og organisasjoner
Eldre Kulturvern Revy og Teater
Fagforeninger Kunst og husflid Sport og Hobby
Faglag Livssyn Ungdomslag / Husstyrer / anlegg
Friluftsliv Musikk Vel - og beboerforeninger
Humanitær Media og opplysning Andre

 

 

Oversikt over lag og foreninger
Lag og foreninger Kontaktperson Adresse Telefon
Barn og ungdom      
Ungdomsrådet i Brønnøysund Oscar Ovid 8900 Brønnøysund  
Brønnøy kommunale foreldreutvalg Wivian Pettersen 8900 Brønnøysund  
Miljøtjenesten (BVG) Gry Viksjø 8900 Brønnøysund 75009954 95175935
MOT   8900 Brønnøysund  
Nattevandrerne Eva Ekroll Sommerslettv. 8, 8900 Brønnøysund  
Ungdomstjenesten Kurt Fagerland Dr. Møllers gt. 4 90 82 18 83
       
Eldre      
Brønnøy eldreråd Solbjørg Storvik    
Brønnøy pensjonistforening Georg Fossheim   90046048
Brønnøysund Røde kors, besøkstjeneste Njål Viggo Dahle Torghattens gate 34, 8906 Brønnøysund 47655036
Velfjord pensjonistforening Asbjørn Johansen 8960 Hommelstø 91790787
       
Fagforeninger      
AGF Solveig Lorentzen Rådhuset, 8900 Brønnøysund  

Bibliotekarforbundet

Merete Bratteteig Brønnøy Bibliotek, 8900 Brønnøysund 90 97 45 16

Fagforbundet

Randi Bugten Rådhuset, 8900 Brønnøysund 47 84 12 81

Ergoterapautforbundet

Rune Lie Mellomveien 18, 8900 Brønnøysund  

Fellesorganisasjonen

Randi Bugten Rådhuset, 8900 Brønnøysund 47 84 12 81

Jordmorforeningen

Inger Synnøve Baustad Brekkeide, 8920 Sømna  
Kommunale Felles Organisasjon (KFO)   Rådhuset, 8900 Brønnøysund  

Lægeforeningen

Torleif Larssen Trælvikveien 4, 8900 Brønnøysund 75 01 24 00
LO på Sør.helgeland   Postboks 361, 8901 brønnøysund  
NITO Nils Arnt Johansen   90 69 91 53

Sykepleierforbundet

Thomas Halsli   93 43 31 42
Vetrenærforbunet Petter Rønning Mattilsynet, 8900 Brønnøysund  

Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

Fredrik Endresen Postboks 521, 8901 Brønnøysund  

Naturviterne

Lill-Anita Horn Rådhuset, 8900 Brønnøysund 75 01 25 10

Utdanningsforbundet

Einar Hanssen Rådhuset, 8900 Brønnøysund 97 57 33 57

Utdanningsforbundet
seksjon barnehage

Hege Reielsen Husholmbukta 6, 8900 brønnøysund 99 46 44 50
       
Faglag      
Brønnøy Bondelag John Arne Ormø Ormøy, 8900 Brønnøysund 950 44 858
Brønnøy bondekvinnelag Metter Tøgersen Horn, 8900 Brønnøysund  
Brønnøy fiskarlag Jan A. Johnsen Svingen, 8900 Brønnøysund  
Brønnøy Handelsstandforening Terje Leiros Thomaslenninga 4, 8900 Brønnøysund 75023020
Brønnøy Kvitfjell reineierdistrikt Inkeri Fallås 8920 Sømna  
Indre velfjjord fiskarlag Solbjørg Storvik 8960 Hommelstø  
Sør-Helgeland Oppdretterlag Arnfinn Torgnes Toftsundet, 8900 brønnøysund  
Velfjord og Sømna Skogeierlag Frank Saus 8960 Hommelstø  
Velfjord Bonde- og småbrukerlag Inge nepås Sausvatne, 8960 Hommelstø  
Velfjord Landbrukslag Andreas Johnsen Håkaunet, 8960 Brønnøysund 75026511
Brønnøy Landbruksforum John Arne Ormø Ormøy, 8900 Brønnøysund 950 44 868
       
Friluftsliv      
Brønnøyspeiderne Kirsten Østergård Utsikten 3, 8900 brønnøysund  
Brønnøy Jeger- og fiskerforening Geir Gregersen Skille, 8900 Brønnøysund  
Brønnøysund turlag Asta Høyland 8900 Brønnøysund  
Sausvassdraget grunneierlag Jan O. Nielsen Sausvatn, 8960 Hommelstø  
Vassbygda Jeger- og fiskeforening Bengt Hansen Sausvatnet, 8960 Hommelstø  
Velfjord Jeger- og fiskeforening John Sætra Sæterlandet, 8960 Hommelstø  
       
       
Humanitær      

Frivillighetssentralen

Andreas Pettersen Postboks 562, 8901 brønnøysund 96 99 09 31
Brønnøy kommunes råd for funksjonshemmede Harry Nøstvik Alkeveien 3, 8900 Brønnøysund  
Brønnøy Blindesakslag Arnfinn Hongseid Sira Erlendsvei 30, 8900 brønnøysund  
Brønnøy Handicapforening Elsa M. Olsen Salhusalle 6, 8900 brønnøysund  
Brønnøy og omegn forening for mental helse   Postboks 386, 8901 Brønnøysund  
Brønnøy og omegn forening for hørselshemmede Harry Nøstvik Alkeveien 3, 8900 Brønnøysund 90895312
Brønnøy lokallag av N.F.U Even Borch Skolegata 2, 8900 Brønnøysund 97163379
Brønnøy L.H.L. Bjørnar Paulsen Røysveien 3, 8909 Brønnøysund 41310584
Brønnøy og omegn afasiforening Anne Marie Degerstrøm Terneveien 37, 8900 Brønnøysund 97787538
Brønnøysund Sanitetsforening

Karin Gotaas

Postboks 11, 8901 Brønnøysund

99224057

Brønnøysund Røde kors Besøkstjeneste Njål Dahle Torghattensgt. 34, 8900 Brønnøysund 75022283
Brønnøy Røde kors hjelpekorps

Aud Irene Arnesen Ansnes

Storgata 14, 8900 Brønnøysund 412 11 103
Brønnøysund Røde Kors Ungdom Roger Lorentsen Gårdsøyveien 4, 8900 Brønnøysund 454 92 932
Brønnøy Revmatikerforening Veronika K. Dypaune Klauvmarka 17, 8907 Brønnøysund 91850329
Dysleksiforbundet Lise Alsaker    
Hommelstø Helselag   8960 Hommelstø  
Sør-Helgeland Krisesenter   8900 Brønnøysund 75021711
Norsk Hypothyreoseforening avd. brønnøy Gunn Aspheim Gjersvik Stabbursveien 1, 8900 Brønnøysund  
Skillebotn helselag Birgit Jensen Skillebotn, 8900 Brønnøysund  
Syltern og Skille Helselag Mona Nyheim Buøy, 8900 Brønnøysund 95787369
Norges Diabetikerforbund Sør-helgeland Knut Bråthen Heirev. 7, 8900 Brønnøysund 91519194
Norges Firomyalgiforbund Sør-Helgeland Bente Ormøy Benjaminsen Torvhaugen 3, 8900 Brønnøysund 97968617
Sør-Helgeland Psoriasisforbund Kate Arnøy Trælnes, 8920 Sømna 48192390
Tosbotn Helselag Åshild Bekkevold Sausvant, 8960 Hommelstø  
Øverbygda Helselag Randi Govassli Sausvatn, 8960 Hommelstø 91781095
       
Idrettslag      
Bedriftsidretten på Sør-Helgeland      
Brønnøy Hestesportsklubb Vibeke Rishaug Skogmo, 8900 Brønnøysund  
Brønnøysund Hundeklubb Line Lyng Hansen   908 66 034
Brønnøy Innebandyklubb John-Andreas Lorentzen Klubbveien 22, 8909 Brønnøysund 41458276
Brønnøy Klatregruppe Ivar Sæterang Åsveien2, 8900 Brønnøysund 41230303
Brønnøy Motorsportklubb Tore Karijord Kråknes, 8900 Brønnøysund  
Brønnøysund Idrettslag Kjell Frode Oterholm Åsveien 38, 8900 Brønøysund

953 61 667

Brønøysund pistolklubb Rune Pedersen Sandvik, 8900 Brønnøysund 90104227
Brønnøysund Skytterlag Jøran Nordhuus Postboks 89, 8901 Brønnøysund 900 35 637
Brønnøysund Styrkeløftklubb Frank Johansen Terneveien 39, 8900 Brønnøysund  
Svein Gøran Bakksjø Salhusberget 11, 8900 Brønnøysund 91381052
Hiilstad Idrettslag Geir Lien 8960 Hommelstø 97761993
Idrettsrådet i brønnøy Geir Lien 8960 Hommelstø 97761993
Sport Torghatten Idrettslag   8900 Brønnøysund  

Idrettslaget Tjalg

Leif Morten Slotvik Postboks 303, 8901 Brønnøysund  
Øvre Velfjord Skytterlag Torfinn Govasli 8960 Hommelstø  
Brønnøy Sjøsportklubb Hilde R. Berntsen   95972634
       
Kulturvern      
Brønnøy Bygdeboknemnd Bjørnar Torgersen Nordhus, 8900 Brønnøysund  
Brønnøy Historielag Ina Andreassen Postboks 371, 8901 Brønnøysund  
Kystlaget Torghatten Hilde R. Berntsen Alkeveien 1, 8900 Brønnøysund  
Helgeland Museum avd. ytre Brønnøy Rune Hovde 8900 Brønnøysund 75020107
Stiftelsen Mortensenbrygga (Tørrfiskbrygga) Odd-Terje Dybos Vargåsen 1, 8900 Brønnøysund  

Stiftelsen Tilrem Markedsplass

Jarle Johansen Tilrem, 8900 Brønnøysund  
Sør-Helgeland Reserveoffisers forbund Ola-Morten Moe Mo, 8900 Brønnøysund  
TTS- pensjonistforening   8900 Brønnøysund  
Velfjord-fembøringen "Einar" Ronald Nikolaisen 8960 Hommelstø  
Velfjord Historielag Åsmund Granås 8960 Hommelstø  
Helgeland Museun avd. velfjord Kåre M. Lande 8960 Hommelstø  
       
Kunst og husflid      

Brønnøy Husflidslag

Eva Kvaløy Olsen

8900 Brønnøysund  
Brønnøy Kameraklubb Harald A. Warholm

postboks 96, 8901 Brønnøysund

 
Brønnøy Kunstforening Gunvald Eilertsen

Ospvn. 5, 8900 Brønnøysund

 
Brønnøysund Malerklubb Ole Bjørn Myrvoll   97520737

Velfjord Husflidslag

Sølvi Nepås

Buøy, 8900 Brønnøysund

 
       
Livssyn      
Den norske kirke

Brønnøy Menighetsråd

8900 Brønnøysund  
Frelsesarmeens korps

Brynhild Skipsfjord

Sømnaveien 87, 8900 Brønnøysund  
Human-etisk forbund Sør-Helgeland

Lisbeth Holand

Jektskipperveien 13, 8900 Br.sund

93694399

Jehovas Vitner Trond Stavrum

Syltern, 8900 Brønnøysund

 
Menighetens fellesråd Arnfinn Torgnes 8900 Brønnøysund  
Pinsemenigheten Betel  

Storgt. 38, 8900 Brønnøysund

 
Velfjord og Tosen menighetsråd Asbjørn Johansen 8960 Hommelstø  
       
Musikk      

Brønnøy kammerkor

Toril Lundberg

Myrveien 6, 8909 Brønnøysund  

Brønnøy kirkes barnekor

Arvid Ediassen

Slettaunåsen 3, 8900 Brønnøysund  

Brønnøy Jazzklubb

     

Brønnøysund Mannskor

Eirik Kristiansen

 

906 50 775

Brønnøysund Musikkkorps (BMK)

John Arne Warholm

Åsveien 5, 8906 Brønnøysund

75 02 14 29

Brønnøysund Skolekorps

Jorun Synøve Stormyr

Måltrostveien 2, 8907 Brønnøysund

75 02 44 01

Brønnøy Trekkspillklubb Steinar Sandvær Valneskroken 2, 8900 Brønnøysund  
KulturCompagniet

Terje Knutsen

8900 Brønnøysund

41517477

Nordhus Skolekorps

Solbjørg Nilsen

Toft,8900 Brønnøysund  

"Kor i Lainnvind"

Harald Seljewold

8900 Brønnøysund  

"Kor i Øyan"

Liz Laumann

Toft, 8900 Brønnøysund 97182369

Nordstrømmen og Velfjord trekkspillklubb

Frank Pettersen

8920 Sømna  
Sagatun Songlag      

Musikkskolen i Brønnøy

Hans Kristian Edvardsen

postboks 473, 8901 Brønnøysund  

Trælnes Mannskor

Eivind Mathisen

Trælnes
8920 Sømna
 

Velfjord Blandakor

Torunn Vatnan

8960 Hommelstø  
       
Media og opplysning      
Folkeuniversitetet Brønnøy Friundervisning  

postboks 52, 8901 Brønnøysund

 
Info Video  Dagfinn Torgersen

postboks 350, 8901 Brønnøysund

 
Radio Sør-Helgeland   Postboks 333 8900 Brønnøysund 75008050
       
Politiske partier og organisasjoner      

Brønnøysund Arbeiderlag

Magnar Solbakk

8900 Brønnøysund  

Brønnøy Arbeiderparti

Lars Nordhuus

8900 Brønnøysund  

Brønnøy Fremskrittsparti

Einar Okan

Mosheimsjøveien 35, Brønnøysund

 
Brønnøy Høyre

Stig Høyvik

Hestøyringen 16, Brønnøysund  

Brønnøy Kristelige Folkeparti

Ole Thrana

8920 Sømna  
Velfjord Arbeiderlag Roald Pedersen

Nevernes 8960, Hommelstø

 

Brønnøy Nei til EU

Magnar Solbakk

Røsslyngveien 15,8900 Brønnøysund

 

Brønnøy Senterparti

Mette Tøgersen

Horn, 8900 Brønnøysund

 

Brønnøy Sosialistisk Venstreparti

Liv Solli Urstabbveien 18, 8900 Brønnøysund  

Brønnøy Venstre

Ragnvald Dundas

Smevikvn.2 8900 Brønnøysund

 
Brønnøy Samarbeidsliste Anders Johansen Håkaunet, 8960 Hommelstø  
       
Revy og Teater      

Brønnøysund Amatørteaterlag

Thomas Steinbru

Måkeveien 3, 8900 Brønnøysund

 

Brønnøysund Mannskor

Georg Backer

Skulesvei 9, 8900 Brønnøysund

 

Saftkrukka ungdomsteater

Andrea Ferkingstad 8900 Brønnøysund  
Ungdomsrevyen (undergruppe av Velfjordrevyen Siri Nepås

8960 Hommelstø

 
Velfjordrevyen

Siri Nepås

8960 Hommelstø

46961170
       
Sport og Hobby      

Brønnøy Amcar Club

Robert Lorentzen

8900 Brønnøysund  

Brønnøysund Bridgeklubb

Odd Roar Reppen

8900 Brønnøysund
 

Brønnøysund Båtforening

Jarle Pedersen

postboks 415, 8901 Brønnøysund  

  Brønnøysund Dykkerklubb

 Steffen Johan Nilsen

Laukholmveien 25, Pb. 182

942 37 833

Brønnøysund Filatelistklubb

?

8900 Brønnøysund  

Brønnøy Hagelag

Randi Einarsen

postboks 87,8901 Brønnøysund  

Brønnøy Hesteklubb Lille

Margrethe Meyer Trælvik

Bjørkveien 5, 8906 Brønnøysund 412 27 966

Br.sund Flyklubb

Per Elvebakk

postboks 285, 8901 Brønnøysund  
Brønnøy og Sømna Fjordhestlag

Arnfinn Jørgensen

8920 Sømna  
Brønnøysund Sjakklubb

Odd A. Vedal

Masterberggata 5 A, 8904 Brønnøysund

75 02 20 91
900 26 590

Brønnøysund swing- og dansemiljø

Hanne Storheil

, 8900 Brønnøysund 95972687

Brønnøy MC klubb

Stig Valla

Bjørkveien 4, 8900 Brønnøysund  

Hommelstø Båtforening

Åsmund Granås

8960 Hommelstø  

Hornsvågen Småbåtlag

Erling Sandvik

Sandvik, 8900 Brønnøysund  

N.A.F avdeling Brønnøysund og omegn

Freddy Rodal

Sira Erlendsvei 24, 8900 Brønnøysund  

Nordhusholmen Båtforening

Johnny W. Lorentzen

Tyvikveien 6, 8900 Brønnøysund  

Sør-Helgeland Caravanklubb

Mona Ebbesen

Husholmbukta, 8900 Brønnøysund

41292642

Torget Båtforening

Torleif Sandøy

Torget, 8900 Brønnøysund  

Torghatten Gammeldansklubb

Ailis T.Nilssen

Torget, 8900 Brønnøysund  
Brønnøy Jazzforum

Anne Marit Olsen

Bjørkveien 7, 8906 Brønnøysund

75 02 25 08

Ungdomslag / husstyrer mm.      

A/L Forsamlingslokalet

Torleif Holmstrand

Utleie : Hanne Storheil

8900 Brønnøysund

 

95972687

Gimle Forsamlingshus BA

Bjørn Espen Hansen

8960 Hommelstø

 

Brønnøysund  baneutvalg

Gunvald Mathisen

Bunes Alle 19,8900 Brønnøysund

 

Nordhus baneutvalg

Leif Atle Warholm

Nordhus,8900 Brønnøysund

 
Hilstad baneutvalg BMK-Brakka Knut Lande 8960 Hommelstø  

BILs klubbhus

Kjell Oterholm

Åsveien 38, 8900 Brønnøysund  

Brønnøysund Røde Kors klubbhus

Georg Lorentzen

postboks 460, 8901 Brønnøysund  

Brønnøysund skole-samfunnshus

Servicekontoret

Rådhuset, 8905 Brønnøysund

75012000 

Sanitetens Hus; Brønnøysund

  Innerveien 38, 8900 Brønnøysund  

Brønnøyhallen

Servicekontoret

Rådhuset, 8905 Brønnøysund

75012000 

Fjellsøya Vel

  8900 Brønnøysund  

Folkets Hus

  8960 Hommelstø  

Frimurerlosjen,

  Lenningsveien 20, 8900 Brønnøysund  

Krokå grendehus

Aud V. Sandnes

Krokå, 8900 Brønnøysund  

Kefas

Vigdis Hals Nielsen

postboks 24, 8901 Brønnøysund  

LHL-bygget

 

Åsveien 35, 8900 Brønnøysund

 

Nordbygdens ungdomslag "Kampen"

Laila Halvig

8900 Brønnøysund  

Syltern grendehus

Mari-Anne Hopen

Syltern ,8908 Brønnøysund  

Tjalgs klubbhus og gressbane på Mo

fotballgruppa

postboks 303,
8901 Brønnøysund
 

Tjalgs skihytte og lysløype på Gåsheia

skigruppa

postboks 303,
8901 Brønnøysund
 

Torgar grendehus A/L

Torleif Sandøy

Torget,8900 Brønnøysund  

Tosbotn Ungdomslag

Trond Tveråli

Sausvatn, 8960 Hommelstø  

Trælnes krets vel "Steinbakken" U.L

Inger Kjærstad

Mosheimsjøvn. 50, 8900 Brønnøysund  

U.L. Alltid Fremad (Mosheim ungdomsslag)

 

   

U.L. Forsøk

Roy Lorentsen

Skogmo,8900 Brønnøysund  

U.L. Framgang "Solvang"

Trond Otto Johnsen

Nordhus,8900 Brønnøysund

 

U.L. Samhold "Homla"

Torbjørn Fredlund

Nevernes,8960 Hommelstø 91597398

U.L. Viljen

Lise Hjelmseth

8960 Velfjord  

U.L. Vårtun "Tosaunet"

Håkon Iversen

Sausvatn,8960 Hommelstø  

Ungdomslaget "Glittne"

Tove Strand/
Ketil Strand

Sæterlandet, 8960 Hommelstø

 
       
Vel- og beboerforeningen      
Brønnøysund boligbyggelag A/L (BBBL  

Krokstien 1,8900 Brønnøysund

 

Buneset velforening

 

Bunes Allè 43,8900 Brønnøysund

 

Farmen borettslag

  Torolvsgate 11, 8900 Brønnøysund  

Fjellsøya nord velforening

Geir Helge Johnsen

Tyvikveien 13, 8900 Brønnøysund

 

Flaggstanghaugen velforening

Heidi K. Jensen

Kløverveien 13, 8900 Brønnøysund

 

Frøkenosen velforening

Tove Solli

Åsveien 31,8900 Brønnøysund

 

Hestvadet nord velforening

Wenche Wærstad

Gilleskåleien 9, 8900 Brønnøysund

 

Hestøya sør velforening

Kjartan Paulsen

Skrenten 6,8900 Brønnøysund

 
Hestøya nord velforening Inger Hilde Nyrud Hestøyringen 26, 8900 Br.sund  

Hommelstø velforening

Arnt Langfjord

8960 Hommelstø

 

Hommelstø vest velforening

John Vangstad

8960 Hommelstø

 

Høgåsen velforening

Aina Melstein

Høgåsveien 10.8900 Brønnøysund

 
Kløvermarka Velforening Morten Kristoffersen Klauvmarka 30, 8900 Brønnøysund 48031903

Kirkealleen velforening

Sturla Johansen

Kirkealleen 11, 8900 Brønnøysund

 

Laukholmen velforening

Kåre Johan Råbakk

Tussevegen 4B, 8904 Brønnøysund

 

Mosheimsjøveien velforening

Rune Moe

Mosheimsjøveien 46, 8900 Brønnøysund

 

Nevernes velforening

Solbjørg Storvik

Nevernes,8960 Hommelstø

 

Plantefeltvelforening

Einar Bastesen

Plantefeltet 8, 8900 Brønnøysund

99564864

Prestegårdsjordet velforening

 

Kirkealleen 26, 8900 Brønnøysund

 

Russesletta velforening

Espen Moe

Russestien 8., 8907 Brønnøysund

915 96 480
Salhusmarka  sør velforening
Berit Vikrem
Nausthomen 4, 8900 Br.sund
 
Salhusmarka nord velforening Peggy Granås Svaleveien 72, 8907 Br.sund  

Salhus vest velforening

Hugo A. Olsen

Stabbursveien 4., 8900 Brønnøysund

 

Salhus østre velforening

Vidar Aakerøy

Salhus alle,8900 Brønnøysund

 

Seljeholmen velforening

Frank Tore Pedersen

Husholmbukta 23, 8900 Brønnøysund

 

Skillevika boliglag

Åse Lomsdal

Furuveien 6,8900 Brønnøysund

 

Steinåsen velforening

 

Torget,8900 Brønnøysund

 

Strømmen velforening

Siv Heimstad

Terneveien 5,8900 Brønnøysund

 

Sæterlandet velforening

Britt Strand

8960 Hommelstø

 

Sæterlandet vel

Ketil Strand

Duradika 4,8900 Brønnøysund

 

Sør-byen velforening

Solveig Lorentzen

8900 Brønnøysund

 

Tomaslenninga velforening

Terje Leiros

Tomaslenninga 4, 8900 Brønnøysund  

Toft velforening

Barbro Saltermark

Toftodden 23,8900 Brønnøysund

 

Torgar grendelag Torget

Torleif Sandøy

Torget,8900 Brønnøysund

 
Torgnesøyan velforening Jan Erik Johnsen Masterberggt. 5A
8900 Brønnøysund
 

Trælnes krets velforening "Steinbakken"

Marit Holt Sund

Trælnes,8920 Sømna

 

Valen Vel

Ole Inge Jenssen

Torghattensgt.8900 Brønnøysund

 

Valneset velforening

  8900 Brønnøysund  

Vargåsen velforening

Leif Atle Warholm

Nordhus,8900 Brønnøysund

 

Velfjord og Tosen grendeutvalg

Steinar Hansen

8960 Hommelstø

 
       
Andre      
Kokkemesterlauget Nils Petter Hartviksen   97123837
Brønnøyklubben (Oslo) Berit Semb Postboks 67, 1411 Kolbotn  
Kulturaften i Brønnøysund Marius Pettersen   41493334
Odd Fellow logen Ove Johnny Valla Postboks 69, 8901 Brønnøysund  
       
       
        
Sist oppdatert den 01.mar.2010