English contents Skalere tekst Øke kontrast

Landbruk


Trykk her for Jordbruk  Trykk her for Vilt Trykk her for Skogbruk
 

      Postadresse : Rådhuset, 8900 Brønnøysund,   Telefon: 750 12000

Landbruk er organisert i PLUT, plan og utvikling og  ledes av landbrukssjefen.

 • Forvaltning innenfor jordbruk, skogbruk, vilt og næring

Avdelingen er medvirkende i planprosesser som gjelder landbruksnæringen spesielt og arealplanlegging generelt.
I tillegg er avdelingen førstelinjetjeneste i utvikling- og utbyggingssaker delfinansiert av Innovasjon Norge.

Det er 3 tilsatte i avdelingen, fordelt på til sammen 3 årsverk

Landbrukssjef
Odd Reidar Johnsen
Odd Reidar Johnsen
Tlf 75012082
E-post

Avdelingens målsetting:
Ut fra gjeldende regelverk og ressurser er målet å tilrettelegge for og yte best mulig veiledning og forvaltning til beste for landbruket i Brønnøy kommune.

Hovedoppgaver

 • Tilskuddsforvaltning
  Sentrale og lokale tilskuddsordninger som er relatert til produksjon på landbruksforetak.
 • Lovforvaltning
  Sentrale lov- og forskriftsforvaltning som er relatert til eierskap, rettigheter og forvaltning av grunneiendom, i tillegg forvaltning av lokale forskrifter
 • Veiledning
  Ansvar for å ivareta plikten til veiledning overfor brukerne som følger av
  særlover- og forvaltningslovens bestemmelser.

   Informasjon om og bistå søker med tilrettelegging for, og gjennomføring av
   søknad om tilskudd og lån til Innovasjon Norge

 Landbrukssjefen samarbeider med næringssjefen i saker som gjelder næringsutvikling

 

 
 

 
Sist oppdatert den 31.mai.2017