English contents Skalere tekst Øke kontrast

Landbruksforetak med avlingsskader i 2017


Ordningen med tilskudd til reparasjon av eng etter vinterskader er tatt bort. Vinterskader kan være en årsak til svikt i avling for vekstsesongen. Alle har en plikt til å forebygge avlingssvikt, det betyr at foretakene må reparere vinterskadene for eventuelt kunne få innvilget erstatning ved avlingssvikt.

Foretak som har mistanke om eventuell avlingssvikt forårsaket av klimatiske grunner skal melde i fra tidligst mulig til landbruksetaten. (rundt 1.slått) Du har ikke krav på erstatning dersom melding om skade ikke blir gitt i rett tid. Regelen praktiseres strengt, og er satt for at kommunen skal ha mulighet for å kontrollere at avlingsskaden er forårsaket av klima.

Vedlagt søknad skal det foreligge dokumentasjon som kan sannsynliggjøre at det er skade med klimaårsak. Dokumentasjonen skal bekrefte skaden og hvordan skaden er oppstått, og hvordan dette har ført til redusert avling.

God dokumentasjon vil f.eks. være bilder av klimaskaden og hvordan dette har påvirket avlingen i vekstsesongen. At det er mottatt flere søknader om erstatning for avlingssvikt i det aktuelle området, eller det er registrert mange klimaskader, er informasjon som tillegges vekt. Bekreftelse på klimautfordringer fra kommune eller et profesjonelt fagmiljø kan gi nyttig informasjon. Meteorologiske data kan i noen tilfelle bekrefte klimautfordringer. Logg over agronomiske tiltak som er tilpasset de aktuelle værforholdene kan bidra til å utelukke dårlig drift som årsak til avlingssvikt.»

Mer om ordningen finnes her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt

 

Kontaktperson: Solfrid Sivertsen Tlf: 75 01 20 85

e-post: solfrid.sivertsen@bronnoy.kommune.no
Sist oppdatert den 31.mai.2017