English contents Skalere tekst Øke kontrast

Personal


Kommunens personalavdeling holder til i andre etasje på Rådhuset.
E-post
 

Personalavdelingen er en stabsavdeling organisert direkte under rådmannen og ledet av personalsjef.
Avdelingen har ansvar både for lønningskontoret og for tradisjonelt HR/personaloppfølgningsarbeid. Årsverk : 3.3
 
 

Avdelingens visjon:
Brønnøy kommune skal til enhver tid oppleves og benevnes som en ryddig og attraktiv arbeidsgiver

 

Hovedarbeidsområder:

 Lønn og forhandlinger

 •  
 • Utvikling av kommunens lønnspolitikk, personalpolitikk og overordnede arbeidsgiverpolitikk forøvrig
 • Lønnskjøringer for Brønnøy kommune, Regionrådet, RKK, Kirkelig Fellesråd og Kommunerevisjonen
 • Gjennomføre lokale lønnsforhandlingene, drøftinger og forhandlinger på sentralt nivå med de ulike fagorganisasjonene

 

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)

 

 • Ansvar for utvikling og ajourhold av HMS-delen avkommunens Internkontroll/kvalitetssystem på overordnet nivå
 • Utvikling av systemer for å ivareta personalhåndteringen i Brønnøy kommune, derunder arbeidet med IA-avtalen
 • Utvikling, fremskaffelse og rapportering av personalstatistikker
 • Saksforberedelse til Arbeidsmiljøutvalget
 • Sikre at lover, regler og rutiner med henhold til personalhåndtering blir etterlevd på de ulike områdene, via tett dialog med områdesjefene og de lokale lederne

 

 Kompetanseutvikling

 

 • Ansvar for kommunens overordnede/sentrale opplæringsprogrammer
 • Videreutvikle og initiere programmer for rekruttering, nytilsatte, lærlinger m.v.
 • Sikre samarbeid med eksterne opplæringsmiljøer

 

Organisasjonsutvikling

 

 • Personalavdelingen skal initiere behov for endringer, bistå i endringsprosesser og tilrettelegge for organisasjonsutvikling forøvrig

 

Annet 

 

 • Utlysning av ledige stillinger
 • Tilrettelegger, kvalitetssikrer og fatter vedtak i alle tilsettingssaker
 • Saksforberedelse til AdministrasjonsutvalgetSist oppdatert den 03.okt.2017