English contents Skalere tekst Øke kontrast

Lovverk


Her finner du en oversikt over aktuelle lover innen pleie og omsorg

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1a og §7-2:

Forvaltningsloven §§ 18 og 19:
Sist oppdatert den 09.sep.2015