English contents Skalere tekst Øke kontrast

Miljøservice


Renhold miljøservice
 

renhold.miljoservice@bronnoy.kommune.no           Mobilnr 907 09 913

Pr.2013 består renholdsavdelingen av 23 ansatte.

 

”Innemiljøstandard”-          hva går den ut på?

Brønnøy kommune benytter seg av innemiljøstandard når vi foretar renholdet på de kommunale anleggene.

 

Den setter fokus på verdier, vedlikehold, miljø, helse, hygiene, holdninger og ikke minst, fokus på brukerne.

Med brukerne i fokus vil også de bli bevisst på hva man kan gjøre for å bedre miljøet både inne og ute. (Brukermedvirkning er ikke renhold/rengjøring)

Innemiljøstandarden gir gode vilkår for fornyelse og kreativitet.  Den gir også gode rammebetingelser for læring og utvikling, nytenkning og forandring.

 

Definering av ordene renhold og rengjøring er viktig i denne sammenhengen.

 

Rengjøring:   det utførende  -           å gjøre rent

Renhold:        det utførende  -           å gjøre rent      og det forebyggende  -å holde et lokale / bygg rent.           

 

Renholderen har i dag flere oppgaver enn den tradisjonelle renholderen.  En av disse oppgavene er enda bedre samarbeid med brukerne.  Dette samarbeidet må til for at renholdet skal fungere.  Vi skal bevisstgjøre, forebygge og kontrollere, det gjelder både brukerne og oss selv.

I 2013 startet eiendomsavdelingen med rullering blant renholderen på de kommunale byggene. Rullering kombinert med innemiljøstandarden vil gi både arbeidsgiver og arbeidstaker:

  • Et godt og bedre faglig miljø, kontakt med andre ved å jobbe i team
  • Mulighet for kompetanseheving
  • Redusert sårbarhet, fordele de tyngste oppgavene på flere
  • Større mulighet for tilrettelegging ved behov
  • Større muligheter som IA-bedrift
  • Økonomisk gevinst

 

Renholderen har nå benevnelsen miljøservicearbeider og jobber på eiendomsavdelingen / Brønnøy miljøservice.  Her vil hver enkelt få et bredere arbeidsfelt og et mer dekkende navn på avdelingen.  Vi vil tenke mer helhetlig.  Helse, miljø, sikkerhet, vedlikehold / bevaring av materielle verdier, samt ansvarlige holdninger er dessuten god økonomi, både for den enkelte organisasjon og for samfunnet i sin helhet.

Koordinator
Anne P.

Anne Petrine Breimo
Sist oppdatert den 09.sep.2015