English contents Skalere tekst Øke kontrast

Møteplan 2017


Her ligger oversikt over møter i Brønnøy kommune.


 

Møteplan for kommunestyre / formannskap / Driftsstyre 1 og 2 m.fl. - 2017

  Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt Nov. Des.
Kommunestyret   8 29     14     20 18   13
Formannskap 25   22 26   7   23 13 11 28  
Planutvalget 25   8/22 26   7   23 13 11 28  
Valgstyret     22     7     12    
Driftsstyret 1 17   14     6   29 26   21
Driftsstyret 2 18   15     6   30 27   22  
Eldrerådet     20   29         9   4
Råd for funksj.hemmede     21   30         10   5
Administrasjonsutvalget     23     1     14   30  
AMU     20   31       7   23  
Ungdomsrådet 9 2 23 27   8     14 12   7
Havnestyret (kommer senere)                        

 

Hvis datoen er blå er det tilkyttet dokumenter som tilhører møtet.

Vinterfeire skole – 27.-28. februar og 1 - 3. mars (uke 9)

Påskeferie 10. - 18. april.

Skoleslutt 22. juni

Høstferie 2.- 6.. oktober ( uke 40 )

Det tas forbehold om endringer av fastsatt møtedatoer                                      
Sist oppdatert den 06.jun.2017