English contents Skalere tekst Øke kontrast

Næringsfond


Midler fra næringsfondet kan tildeles de fleste bedrifter med unntak av landbruk og handelsnæring i vid forstand. det betyr at de som starter med kiosk, kafe eller frisør i Brønnøysund ikke vil være søkergode.
Kommunen har fra 2010 fått tilbake det kommunale næringsfondet og det har hittil blitt bevilget kr 300.000 pr år. Det er små midler i fondet. Kommunen ønsker at flest mulig skal kan dra nytte av det og derfor anbefales de mindre prosjektene til næringsfondet. Det kan være forprosjekt, egenkapital i en litt større sak eller annet.
Det kan maks gis inntil 50 % tilskudd.

For søknader inntil kr 30.000 er det forenklet behandling og møter i tildelingsgruppen, politisk gruppe bestående av ordfører, varaordfører og leder i Driftsstyre II. Disse møtene kan tas når det er kommet inn et visst antall søknader eller på bestemte tidspunkter som er satt.

Søknad om midler fra næringsfondet tas som regel opp til behandling 2 ganger i året, i slutten av paril og i oktober hvert år. Det kan i spesielle tilfeller tas opp til andre tidspunkt
Sist oppdatert den 09.sep.2015