English contents Skalere tekst Øke kontrast

Næringstomter


Kommunen har ledige tomter på Gårdsøya for sjørettede næringer og næringstomt i Salhusmarka. Det er ledige byggetomter for fiskere på Biskopholmen, fiskere på både blad A og B kan søke.

Tildeling av tomtene foretas av Driftsstyre II og søknad kan sendes: Brønnøy kommune v/næringssjefen, Rådhuset, 8901 Brønnøysund.
Næringssjefen kan kontaktes ved tomteforespørsel og evt. befaring.
Sist oppdatert den 09.sep.2015