Fra bekymring til handling

Brønnøy kommune skal være et godt sted å leve for alle, men noen har det vanskelig.  Det kan være barn som lever i familier med  for eksempel alvorlig fysisk eller psykisk sykdom, det kan være rusproblematikk, eller det kan være vold og overgrep. 

Klikk for stort bildeForord

For noen kan det være følelser som skam og skyld som gjør det vanskelig å be om og ta i mot hjelp. Med varme og omtanke for familiene, og ikke minst for barna og ungdommene selv, gjør vi som jobber i kommune vårt ytterste for å komme tidlig inn og gi god oppfølging. 

Her finner du en veileder som viser hvordan du som ansatt i Brønnøy kommune går videre med en bekymring for et barn eller en ungdom. Du vil finne en oversikt over hvor du kan ta kontakt, over tjenester og tilbud vi har i kommunen, og du vil finne en oversikt over hvordan kommunen systematisk jobber med dette temaet.