English contents Skalere tekst Øke kontrast

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - ny søknadsrunde


Også i år vil det bli mulighet å søke om tilskudd til prosjekter/tiltak til bekjempelse av barnefattigdom. Ordningen er åpen for alle; både offentlige og frivillige institusjoner som vil gi aktivitet, fritids og ferietilbud til barn og unge i denne målgruppen. Nærmere info om ordningen finner du her: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

 

Søknadsfrist 8. desember og det skal søkes via eget skjema i Altinn. Link til søknadsskjema blir lagt ut på tilskuddsordningens hjemmeside innen 15. november 2017.

 

Brønnøy kommune ønsker flest mulig skal søke og inviterer alle interesserte til «skrivecafe» Tirsdag 21. november kl. 2000 på Brønnøy rådhus, formannskapssalen. Her kan vi bidra med hjelp til søknader, utveksle ideer eller rett og slett finne sammen om gode prosjekter. Vel møtt!

 

Ansvarlig for ordningen i Brønnøy kommune er SLT-koordinator Kåre Johan Råbakk, Tlf: 75012081/91540114. Ta gjerne kontakt hvis du har noen spørsmål eller ved behov for veiledning i søknadsskriving.  
Sist oppdatert den 06.nov.2017