English contents Skalere tekst Øke kontrast

NAV - Om oss


Hei!
Vi i NAV tilbyr flere tjenester til ungdom som verken har skoleplass eller arbeid.
Ved å registrere seg som bruker hos Nav på www.nav.no  vil arbeidsledig ungdom få tilbud om veiledning om yrker og jobbmuligheter. Arbeidsledig ungdom som ikke har fullført en utdanning og / eller har lite arbeidserfaring, vil også kunne få tilbud om ett arbeidsmarkedstiltak. Det mest brukte tiltaket for ungdom er Arbeidspraksis. Arbeidspraksis innebærer opplæring i en bedrift og individstønad fra Nav. Arbeidsledig ungdom over 18 år som ennå ikke har fått tilbud om ett tiltak hos Nav, kan søke om økonomisk stønad.Sist oppdatert den 09.sep.2015