English contents Skalere tekst Øke kontrast

Nordhus skole/SFO


"Rom for alle, blikk for den enkelte"
 
Områdesjef /
Rektor
 
Kjartan Paulsen

Avd. leder
 
Eva A. Nordmo

Vaktmester
 
Rune Trælnes

FAU leder
 
Elaine Svartis
 
Nordhus skole ligger langs fylkesvei 54 like ved Nordhuskrysset der du tar av ned til Toft.

Skolen er en fulldelt skole med til sammen 100 elever, fra 1. - 7. trinn, 9 lærere og 3 assistenter.
Vaktmesteren er felles for hele oppvekstsenteret.
Vi har elever fra strekningen Hestøya til Torget.
Elevene starter skoledagen kl. 08.15 alle dager.

Elevene slutter til litt ulike tider;

  • 1. - 2. trinn, kl.12.25 mandag, tirsdag, fredag og kl 14.10 onsdag og torsdag. 
  • 3. - 4. trinn kl. 12.25 tirsdag, fredag og kl. 14.00 mandag, onsdag og torsdag
  • 5. - 7. trinn, kl. 14.10 alle dager unntatt tirsdag, da slutter de kl. 12.25.

 

Nordhus skole har i flere år satset på uteskole som læringsarena og arbeidsform. Vi har med hjelp av dyktige foreldre og personale, bygd opp en flott uteskoleplass i fjæra like ved skolegården.

Vi har gode tradisjoner innen friluftsliv og fysisk aktivitet, med faste arrangement på tvers av klassetrinn.
 
SFO
Baseleder
 
   June Skille    
     
Torgøyan oppvekstseter sin skolefritidsordning ligger på Nordhus skole.
SFO har plass til ca. 40 barn og har et personale på 4 assistenter som jobber i ulik stillingsprosent.

SFO holder til i eget baserom i 1.etage i skolebygget. I tillegg bruker de andre lokaler i skolen etter skoletid.

SFO har åpent mellom 07.30 og 16.30, og vi gir et tilbud om SFO hele året, bortsett fra 5 planleggingsdager pr. år.

 Sist oppdatert den 09.sep.2015