English contents Skalere tekst Øke kontrast

Ny forskrift om plantevernmidler


 Ny forskrift om plantevernmidler i kraft i dag. Dokumentene vil også innen kort tid publiseres på Lovdata.

 

Her finner du skjema  for søknad om spredning av plantevernmidler fra luftfartøy, søknad om spredning av plantevernmidler på areal i utmark som er 15 dekar eller større, søknad om spredning i kantsoner

og melding om spredning av plantevernmidler i utmark på areal som er mindre enn 15 dekar. 

Ta kontakt med landbrukskontoret for mer informasjon og veiledning
Sist oppdatert den 09.sep.2015