English contents Skalere tekst Øke kontrast

Ny søknadsrunde for søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord.


Brønnøy kommune har i 2017 fått tildelt 203.000 kroner som er øremerket tilskudd til drenering av jordbruksjord.

 

Info om ordningen finner man på landbruksdirektoratets nettside:

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/hvordan-soke/skjema

 

Søknader behandles forløpende.

 

Ta kontakt med landbruksetaten for info og veiledning. Kontaktperson: Solfrid Sivertsen Tlf: 75 01 20 85. e-post: solfrid.sivertsen@bronnoy.kommune.no
Sist oppdatert den 22.feb.2017