English contents Skalere tekst Øke kontrast

Nytt digitalt søkesystem for barnehageopptak


Brønnøy kommune har innført nytt administrativt system for barnehageopptak. Hele søkeprosessen er elektronisk, både søknad, tilbud og svar.

Tilbudet om barnehageplass kommer på oppgitt mailadresse. Denne må besvares elektronisk innen fristen.

For endring av plass og oppsigelse: Logg inn med MinID.

 

Om det er spørsmål, er det viktig å ta kontakt med oppvekstkontoret for veiledning.
Sist oppdatert den 28.mar.2017