English contents Skalere tekst Øke kontrast

Offentlig ettersyn - Strømsneset


Det faste utvalget for plansaker vedtok den 02.03.2015 å legge forslaget til detaljregulering Strømsneset ut til offentlig ettersyn. Hovedformålet med denne planprosessen er å fylle ut og bebygge et sjøområde i nordenden av Brønnøyosen i sentrum av Brønnøysund.


 

Eventuelle merknader og uttalelsen må sendes skriftlig til Brønnøy kommune, rådhuset, 8905 Brønnøysund eller på epost til postmottak@bronnoy.kommune.no

Høringsfristen er 24.04.2015.
Sist oppdatert den 09.sep.2015