English contents Skalere tekst Øke kontrast

Offentlig ettersyn og høring: Interkommunal kystsoneplan – Kystplan Helgeland


Kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Vefsn, Herøy, Dønna, Nesna, Leirfjord, Træna, Lurøy og Rødøy deltar i det interkommunale plansamarbeidet om arealplan i sjø; «Kystplan Helgeland».

Det faste utvalget for plansaker vedtok i møte den 28.06.2016 å legge forslag til Kystplan Helgeland med endringer og rettelser for Brønnøy ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan og bygningslovens § 9 og § 11-14.

Formålet med Kystplan Helgeland er å avklare og legge til rette for bærekraftig bruk av sjøarealene på Helgeland både med hensyn til ferdsel, fiske, akvakultur, naturvern, kulturminnevern, reise- og friluftsliv.

Planforslaget består av følgende dokumenter:

Evt. merknader eller uttalelser til planmaterialet merkes med saksnr. og sendes skriftlig til Brønnøy kommune, Plan og utvikling, Rådhuset, 8905 BRØNNØYSUND, eller aller helst på e-post til: postmottak@bronnoy.kommune.no, innen 24. august 2016.
Sist oppdatert den 13.jan.2017