English contents Skalere tekst Øke kontrast

Ofte stilte spørsmål om valg


Hvem har stemmerett til stortingsvalget?

Norske statsborgere født 1999 eller tidligere.

Hvor og når kan jeg forhåndsstemme i Brønnøy?

  1. På rådhuset i Brønnøysund mellom kl 0830 og 1430.

Hvor og når kan jeg stemme på valgdagen i Brønnøy?

Mandag 11. september kl 09.00-21.00:
- Rådhuset
- Salhus skole
- Nordhus skole
- Hilstad skole

Mandag 11. september kl 10.00-18.00:
- Syltern Grendehus
- Trælnes forsamlingshus
- Øverbygda folketshus

På valgdagen må du avgi stemme i hjemkommunen, altså den kommunen der du er manntallsført.

Hva regnes som hjemkommune når det gjelder manntall?

Der du ifølge folkeregisteret er bosatt 30. juni. Det betyr at folkeregisteret må ha mottatt eventuell flyttemelding senest 30. juni for at du skal være manntallsført på ny adresse.

Kan man stemme på valgdagen i et annet valglokale enn i sin egen stemmekrets?

Ja, så lenge det er i Brønnøy kommune. Brønnøy bruker elektronisk manntall så du trenger ikke å stemme i din nærmeste krets. 

Kan man stemme hjemmefra hvis man har nedsatt funksjonsevne?

Ja, du kan avgi forhåndsstemme hjemmefra. Velgere som ikke kan oppsøke et valglokale, kan søke om å få stemme hjemme. Det er ingen formelle krav til søknad. Man ringer Brønnøy kommune, politisk sekretariat tlf. 750 12000 og oppgir navn, adresse og telefonnummer. Søkeren vil deretter bli kontaktet at våre stemmemottakere for å avtale et tidspunkt.

Fristen for å søke er tirsdag før valget, altså 5. september. Hjemmestemmingen foregår til og med fredag 8. september. 

Kan man stemme hjemmefra på selve valgdagen?

Nei. Tilbudet om hjemmestemming gjelder bare i forbindelse med forhåndsstemming. På valgdagen er det ingen mulighet for å stemme hjemmefra. 

Kan man forhåndsstemme via internett?

Nei. Det var et forsøk med internettstemming i noen kommuner i 2011 og 2013, men det er ikke videreført i 2015 og 2017. 

Kan man bestille transport til valglokale?

Nei. Brønnøy kommune har ingen bringetjeneste til valglokalene. 

Hvilke endringer kan gjøres på seddelen ved stortingsvalg?

Du kan endre rekkefølgen kandidatene er satt opp i på stemmeseddelen. Dette gjør du ved å sette ønsket nummer i ruta foran kandidatnavnet. Velgeren kan også stryke kandidatnavn ved å sette kryss i ruta bak kandidatnavnet. Veiledning om dette er trykt på baksida av seddelen.

Hvilke endringer kan gjøres på seddelen ved sametingsvalg?

Velgeren kan ved valg til Sametinget endre rekkefølgen kandidatene er satt opp i på stemmeseddelen ved å skrive inn ønsket kandidatnummer foran kandidatenes navn. Velgerens adgang til å rette gjelder kun de fem øverste kandidatene på stemmeseddelen, eller det samlede antallet mandater som skal velges i kretsen, hvis dette tallet overstiger fem.

I Brønnøy kommune tar vi i mot kun forhåndsstemmer til sametingsvalget. Siste dag for mulighet å stemme i Brønnøy er da fredag 8. september.

Blir stemmeseddelen forkastet hvis man gjør andre endringer?

Nei, ugyldige endringer medfører ikke forkasting. Endringene blir bare sett bort fra. Hvis du for eksempel stryker over et partinavn eller kandidatnavn, blir det ikke godkjent som en endring.

Hva skal til for at en stemmeseddel blir godkjent, altså ikke forkastet?

Seddelen må stemples før du legger den i urna. Det må også gå fram hvilket parti du har stemt på, og partiet må stille liste i ditt valgdistrikt. Oversikt over partier som stiller liste i Nordland, finner du på fylkeskommunens nettside.

Må alle vise legitimasjon? Og hva godkjennes som legitimasjon?

Regelen er JA.  Legitimasjon må ha navn, fødselsdato og bilde. 

Kan en velger stemme for andre hvis vedkommende har med fullmakt?

Nei, det er alltid velger selv som skal avgi stemme.

Kan man stemme på nytt hvis man ombestemmer seg?

Nei, stemmen du avgir er endelig, men stemmen blir tatt i mot og blir forkastet.

Må velgere bruke avlukket selv om de har med seg seddel?

Ja. Det er for å sikre hemmelig valg og for å unngå muligheter for kjøp og salg av stemmer.

Hva skjer hvis velgeren kommer ut av avlukket uten å ha brettet seddelen riktig?

Da må velgeren inn i avlukket igjen for å brette riktig, blant annet av samme grunner som nevnt i forrige punkt. Ingen skal vise eller fortelle hva de har stemt så lenge de er inne i valglokalet.

Kan flere velgere gå sammen inn i avlukket?

Nei, stemmegivning skal skje i enerom og usett for å sikre hemmelig valg.

Hva med velgere som trenger hjelp?

Det er alltid stemmestyret/valgfunksjonær som skal hjelpe. I helt spesielle tilfeller, for eksempel ved sterk funksjonsnedsettelse, kan velger peke ut en hjelper i tillegg til valgmedarbeideren. Alle hjelpere har selvsagt taushetsplikt.

Kan berusede personer få stemme?

Ja, så lenge de ikke forstyrrer andre velgere.

 
Sist oppdatert den 12.sep.2017