English contents Skalere tekst Øke kontrast

Omsorgsbolig


Omsorgsbolig er en bolig tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg.

Tjenesten er ikke lovpålagt
Sist oppdatert den 09.sep.2015