English contents Skalere tekst Øke kontrast

Omsorgslønn


Omsorgslønn

Omsorgslønn er en kommunal betaling til pårørende eller frivillige omsorgsytere med omsorg for personer som har stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom. Omsorgsarbeidet må skje i eget hjem. Forutsetningen for omsorgslønn er at dette er det beste alternativ for den som trenger omsorg.


Omsorgslønn kan gis som eneste tjeneste, eller kombinert med andre tjenester. Før søknad om omsorgslønn behandles, krever Brønnøy kommune at den som trenger omsorg har søkt om hjelpestønad til tilsyn og pleie. Denne søknaden rettes til NAV.

 Sist oppdatert den 09.sep.2015