English contents Skalere tekst Øke kontrast

Pårørendeskolen 9. april


  • 09. april 2013, kl 18:00 - 20:30
Pårørendeskolen i Brønnøy starter kurs for pårørende til  personer med demens 05.03.13 på Brønnøysund Helse – og omsorgssenter, kantina i 1. etg.  Pårørendeskolen er et kurstilbud til pårørende og nære venner til en person med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Vi oppfordrer helsepersonell til å informere aktuelle pårørende om dette tilbudet Påmeldingsfrist er satt til 28.02.13
Pårørende fra nabokommunene kan også delta. 
Hva er pårørendeskolen?
 
Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får pårørende kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, pårørende og øvrige familie. Pårørende treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.
 
En landsomfattende evaluering av Pårørendeskoler viser at deltakerne har stor nytte av å delta på kurs. Informasjon og støtte kan redusere pårørendes omsorgsbelastninger og føre til en bedre hverdag både for pårørende og den som er syk. Pårørendeskolen i Brønnøy er i regi av Brønnøy Kommune i samarbeid med Brønnøy Frivilligsentral.
 
Temaer på kurset
 
Kurset er lagt opp over 5 samlinger med følgende temaer:
 
  • Demenssykdommene - sykdomslære
  • Kommunikasjon med personer med demens
  • Pårørendes opplevelse og egenomsorg
  • Lovverket
  • Informasjon om tilbud i kommunen i regi av det offentlige og frivillige instanser
 
Praktiske opplysninger
 
Sted: Brønnøysund Helse – og omsorgssenter
Samlinger på følgende datoer: 05.03 12.03    19.03    02.04    09.04
 
Påmeldingsfrist: 28.02.2013  Kursavgift: kr. 400,- per deltager (inkluderer kursmateriale og servering) (kr. 200,- per ekstra familiedeltager)
 
For nærmere opplysninger, kontakt: Navn: Annie Bratås, fagkonsulent/demenskoordinator
Telefon: 75 01 29 10     E-post: annie.bratas@bronnoy.kommune.no
 
 
Legg link til:
www.nasjonalforeningen.no – Organiserer landets demensforeninger
www.helsedir.no – Dokumenter om nasjonale satsninger innen demensomsorgen 
www.aldringoghelse.no – Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse


Sist oppdatert den 08.feb.2016