English contents Skalere tekst Øke kontrast

Parkeringstillatelse


Parkeringstillatelse for forflytningshemmede gir, i samband med transport av den som har fått tillatelsen, adgang til å parkere kjøretøy på reserverte plasser for bevegelseshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt. Parkeringstillatelse er tidsbegrenset, i hht. Forskrift.

Søknad skal vedlegges legeattest og passfoto
Sist oppdatert den 09.sep.2015