English contents Skalere tekst Øke kontrast

Penger tilgode ved skatteoppgjør


Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, vil du normalt få disse tilsendt i løpet av 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. De fleste vil få beløpet direkte inn på bankkonto, men de som har reservert seg eller ikke har egnet konto får tilsendt utbetalingskort. Kemnerkontoret kan ikke sette beløpet inn på annen bankkonto enn den som Skattedirektoratet på forhånd har funnet fram til. 

 

 •  
 • Dersom det tar lang tid uten at tilgodebeløpet kommer
  Har du husket å sjekke om beløpet har kommet inn på bankkontoen din? Det er svært mye som skal sendes ut. Det er derfor unødvendig å etterlyse beløpet før det er gått minst en uke.

   

  Skylder du skatt eller forsinkelsesrenter for andre år, skatt til andre kommuner, har ubetalt bidragsgjeld, merverdiavgift, arveavgift, eiendomsskatt eller har andre restanser til stat eller kommune, blir pengene dine holdt igjen til dette er undersøkt og dekket opp. Har vi brukt pengene til oppdekking vil skattyter få et brev som opplyser om hva pengene har gått til.

   

  Tar det enda lenger tid?
  Er du sikker på at du har meldt riktig adresse til Folkeregisteret? Når du flytter plikter du å fylle ut en flyttemelding og sende denne til Folkeregisteret. Du kan benytte flyttemeldingen bakerst i telefonkatalogen eller laste ned skjemaet her.

  Har du ikke fått skatteoppgjøret eller utbetalingskortet, kan det ha kommet i retur på grunn av feil adresse. Har du mistanke om dette ring 75 01 20 00.
Sist oppdatert den 23.jan.2017