English contents Skalere tekst Øke kontrast

Periodeplan


Her legger vi ut periodeplanene. Det er en oversikt over hva vi ønsker å jobbe med i en 3 måneders periode. Den skal være i tråd med årsplanen vår og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

                   "Bjørnene" på tur til gapahuken ved Furutoppen

Periodeplan for perioden - SEP, OKT, NOV
Sist oppdatert den 15.sep.2015