English contents Skalere tekst Øke kontrast

Personalet


Her kommer en presentasjon av personalet i Klubbhuset barnehage. Denne  er laget til foreldrene og ungene i barnehagen. Ungene kjenner stort sett alle de voksne i barnehagen, mens foreldrene kanskje bare møter noen få om morgenen og ettermiddagen.

Samtlige av det faste personaler er primærkontakter og har ansvar for ”sine” unger og foreldrene deres. Dette betyr ikke at det er bare de som er engasjert i ungen din – alle kjenner alle, og alle hjelper til der det trenges.

Prat om oss sammen med ungene.

Base-Mummitroll

Ida Marie K. Thomasen

 

Pedagogisk leder Ida Marie K Thomasen  
       

Connie Anita Rønning

 

Fagarbeider Connie Anita Rønning  
       
Trine Wetting Barnepleier Trine Marie Wetting  

Base-Småtroll

 

   
 

hpim2911.jpg

Pedagogisk leder Anja Bangstad  

Marit Stensholm

 

Pedagogisk leder Marit Stensholm  

May-Lise Iversen

 

Fagarbeider May-Lise Iversen  

Fredrik Torbergsen

 

Fagarbeider Fredrik Torbergsen  

May-Wenche Pettersen

 

Assistent May-Wenche Pettersen  
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
Sist oppdatert den 15.sep.2015