English contents Skalere tekst Øke kontrast

Plan, Utvikling og miljø


 

 

Leder
Leder for plan og utvikling Gunvald Eilertsen
Gunvald Eilertsen
Tlf 75 01 25 02
Mob 41 68 30 89
E-post

Plan og utvikling holder til i rådhusets andre etasje.

Plan og utvikling er organisert direkte under rådmannen og ledes av plan og utviklingssjef. Avdelingens områder er
- Arealplanlegging, trafikksikkerhet, miljøoppgaver, byggeprosjekt, 
   Landbruk, oppmåling og byggesaksbehandling

Det er 14 tilsatte i avdelingen

Postadresse: Rådhuset, Sivert Nielsensgt. 24, 8905 Brønnøysund

 

Avdelingens visjon:
Plan og utvikling skal være en organisasjon for kreativ planlegging med fokus på brukerbehov og kvalitetssikrede prosesser.

Hovedarbeidsoppgaver:
(Se også egen informasjon om avdelingene Landbruk, Byggesak og Kart og oppmåling)

Arealplanoppgaver

 • Utarbeide og rullere kommuneplanes arealdel
 • Utarbeide og vedlikeholde / endre reguleringsplaner
 • Dispensasjonsbehandling

 Trafikksikkerhetsarbeid

 • Utarbeide og rullere trafikksikkerhetsplan
 • Planlegge og gjennomføre fysiske trafikksikkerhetstiltak
 • Skiltplanlegging

 Miljøoppgaver

 • Bidra til at miljøhensyn innarbeides i kommunal forvaltning og all planlegging
 • Oppfølging av forurensningssaker
 • Samordne og tilrettelegge informasjon om naturkvaliteter

 Byggeprosjekt

 • Gjennomføre vedtatte prosjekt
 • Innarbeide gode rutiner for kostnadsstyring og kvalitetskontroll

 Prosess- og arbeidsmetodikk

 • Bidra til at kommunale planer og tiltak gjennomføres innenfor et helhetlig perspektiv og en gjenkjennelig design.
 • Bidra til kvalitetssikrede og dokumenterbare prosesser  
 

 Sist oppdatert den 15.sep.2015