English contents Skalere tekst Øke kontrast

Planarbeid for Kystplan Helgeland samt offentlig ettersyn av planprogram


Brønnøy kommune varsler oppstart av planarbeid med interkommunal kystsoneplan for Helgeland, Kystplan Helgeland. Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn og høring. Frist for høringsinnspill er forlenget til 08.juni 2015


Brønnøy kommune har sammen med Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Dønna, Leirfjord, Nesna, Træna, Lurøy og Rødøy vedtatt deltakelse i det interkommunale plansamarbeidet, Kystplan Helgeland. Den interkommunale kystsoneplanleggingen vil forløpe parallelt med kommunens egen allerede igangsatte planprosess knyttet til revidering av både land- og sjøarealene i kommuneplanens arealdel.

De innspillene Brønnøy kommune allerede har mottatt i forbindelse med revideringen av kommuneplanens arealdel vil også bli vurdert som innspill til Kystplan Helgeland.

 

Dokumenter

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015