English contents Skalere tekst Øke kontrast

Planer


Pågående og vedtatt planer i Brønnøy kommune

Kommunal planlegging har til formål å legge til rette for utvikling og samordnet oppgaveløsning i kommunen.
Kommunen utarbeider i denne forbindelsen ulike fag-, tema- og arealplaner. Her finner duen oversikt over Brønnøy kommunes vedtatte planer og pågående planarbeid.

For spørsmål vedrørende kommunens plangrunnlag, ta kontakat med :

Vedtatte planer

  Vedtatt/revidert år Periode
SAMFUNNSPLANER    
Barnehageplan   2005-2008
Boligsosial handlingsplan   2006-2010
Energi og klimaplan   2011-2015
Flykningsammarbeid og bosetting av flyktninger 2014 2014-2018
Fysisk aktivitet og naturopplevelse   2012-2017
Hovedplan avløp    
Hovedplan vann    
Kulturvernplan 2006 2006-2010
Kriseledelse    
Landbruksplan faktadel 2010 2010-2013
Landbruksplan tiltaksdel 2010 2009-2013
Omsorgsplan 2011 -2015
Psykiatriplan   2006-2010
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013 2013-2017
Strategisk næringsplan 2010 2010-2014
Trafikksikkerhetsplan m/handlingsplan    
Tilgjengelighetsplan    
Visjoner og overordnet mål i grunnskolen    
AREALPLANER    
Kommuneplan    
Kommuneplanens arealdel 1998 1998-2010
Kommunedelplaner    
Kommunedelplan for Brønnøysund sentrum 1992  
Kommunedelplan for Salhus-/Mosheim-/Trælvikområdet 1999  
Reguleringsplaner    
     
     
     
     
     
     

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015