English contents Skalere tekst Øke kontrast

Planoppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram – Kommunedelplan for Brønnøysund med omland


Det faste utvalget vedtok i møte den 11.10.17 at forslaget til planprogram for ny kommunedelplan for Brønnøysund med omland

skal sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Innspill og kommentarer til planoppstart og planprogram kan sendes Brønnøy kommune, rådhuset, 8905 Brønnøysund eller på epost til postmottak@bronnoy.kommune.no

Frist for uttalelse er 10.01.2018

Saksdokumenter:

 
Sist oppdatert den 20.nov.2017