English contents Skalere tekst Øke kontrast

Pleie og omsorg


Tjenestekontoret

Brønnøy kommune har et tjenestekontor hvor nye søkere av helse og omsorgstjenester/tjenestemottakere/tjenesteytere og samarbeidspartnere kan henvende seg.

Koordinerende enhet for habilitering- og rehabilitering er en del av tjenestekontoret.

Kontoret har det overordnede ansvar for:

  • Saksbehandling av helse og omsorgstjenester
  • På systemnivå sikre at formålet med forskrift habilitering/rehabilitering, individuell plan og koordinator blir ivaretatt.
  • Samordne og fremme samarbeid mellom kommunens avdelinger, enheter og spesialist helsetjenesten.
  • Elektronisk meldingsutveksling med spesialisthelsetjenesten
Kontaktpersoner : mandag - fredag kl. 08.00 -15.00 (08.00 - 16.00)

Annie Bratås
May-Klara Holm
Annie Bratås
Tlf. 75 01 29 10
Fax 75 01 29 01
Helene Nilsen
Tlf. 75 01 23 57
 
May-Klara Holm
 
Tlf. 75 01 29 07

Dersom våre telefoner er stengt vil henvendelsen gå til servicekontoret (tlf. 75 01 20 00), som kan gi opplysninger om når vi er tilbake, samt ta imot beskjeder.

 

Vi kan også kontaktes på e-post:

koordinerende.enhet@bronnoy.kommune.no   
annie.bratas@bronnoy.kommune.no
may.k.holm@bronnoy.kommune.no
helene.nilsen@bronnoy.kommune.no
 

Besøks- og postadresseadresse: Skulesvei 13, 8900 Brønnøysund

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2014 (Rundskriv IS-1/20014)
Sist oppdatert den 26.apr.2017