English contents Skalere tekst Øke kontrast

Pris pleie og omsorg


 

Egenbetalingssatser for hjemmehjelp, miljøterapi og BPA       (pr. 01012014)
Husstander med inntekt inntil 2 G Reguleres i henhold til maksimal egenandel fastsatt av Helse og
omsorgsdepartementet
Husstander med inntekt mellom 2-3 G 660,- pr. mnd
Husstander med inntekt over 3 G 1320,- pr. mnd eller kr. 245,-pr. time

 

Trygghetsalarm kr. 620,- i tilknytningsavg. og kr. 220,- per mnd i abonnementsavg.

 

Mat som kjøpes v/Velfjord Aldersheim og Brønnøy sykehjem
Frokost 30,-
Kveldsmat 30,-
   
Middag halv porsjon 65,-
Middag standardporsjon 75,-
   
Middag halv porsjon utkjørt 75,-
Middag standardporsjon 80,-

 

Middag leveres med suppe eller dessert 3 dager pr. uke., Dessert el. suppe utover 3 dg pr uke: kr. 20,- pr porsjon.

 

Krykkelån
Depositum 400,-


Den som låner krykker får tilbakebetalt kr. 300,- når krykkene leveres tilbake, de resterende 100,- beholdes av tjenesten til reparasjon og lignende.

Kurdøgnprisen for institusjoner i Brønnøy kommune (Brønnøy sykehjem og Velfjord Aldersheim) settes til kr.1774,- eller kr.53.220 pr. mnd.
Korttidsopphold i institusjon og dag - og nattopphold samt fribeløp før beregning av vederlag, reguleres i henhold til enhver tid gjeldende rundskriv fra Helse og omsorgsdepartementet
Sist oppdatert den 09.sep.2015