English contents Skalere tekst Øke kontrast

Rådmann


Rådmannen er øverste administrative leder i kommunen. Rådmannen har ansvar for at kommunens virksomhet drives innenfor de rammer som kommunestyret bestemmer.
 

 

Rådmannen har rett til å møte og tale i alle politiske utvalg, unntatt kontrollutvalget. Rådmannen skal sørge for at alle saker som legges frem til politisk behandling er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Rådmannen har sitt kontor i Rådhusets andre etasje. 
Sist oppdatert den 09.sep.2015