English contents Skalere tekst Øke kontrast

Reglement for terapibasseng


SIKKERHET:

1.   Det er forbudt å være alene i bassenget.

2.   Bassenget må kun brukes av de som har fått innvilget søknad.

3.   Alle grupper skal ha 1 ansvarlig / instruktør som skal ha godkjent og oppdatert (hvert 2. år) sikkerhetskurs, og skal være tilstede under hele bassengtimen, dette gjelder også ledsagere til funksjonshemmede og barn, samt personalet i kommunen.

4.   Berusede personer har ikke adgang til bassenget

5.   Stuping fra bassengkanten er ikke tillatt.

6.   Løping i garderobe / bassengrom er ikke tillatt

 

HYGIENE:

7.     Før man går ut i bassenget skal håret skylles og kroppen vaskes med såpe. Gjelder også etter toalettbesøk i løpet av bassengtimen.

8.     Alle må bruke badetøy. Ved inkontinens må man bruke badetøy som er spesielt tilpasset dette.

9.     Fottøy skal ikke benyttes inne i bassengrommet.

10.   Tyggegummi, mat, røyking, snusing og alkohol er forbudt.

11.   Personer med smittsomme sykdommer, åpne sår, bandasjer/plaster har ikke adgang til bassenget

 

ORDEN:

12.   Ødelagt inventar / utstyr forårsaket av leietakere må erstattes.

13.   Fysio-/ergoterapitjenesten tar ikke ansvar for personlige eiendeler

14.   Bassengrom og garderober skal låses etter bruk. Leietakere på kveldstid må få eget nøkkelkort, og nøkkel til garderober låses inn i nøkkelskap.

Forlat anlegget i samme stand som du selv ønsker å finne det! RYDD OPP ETTER D
Sist oppdatert den 08.feb.2016