English contents Skalere tekst Øke kontrast

Reguleringsplan gang og sykkelveg Skogmo - Skillevik


I hht plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt arbeider med ”Reguleringsplan gang og sykkelveg Skogmo- Skillevik” i Brønnøy kommune. Planarbeidets formål er å planlegge ny gang og sykkelveg fra Gurodalen i sør til kryss mellom fv76 og fv17 i nord. Gang og sykkelvegen skal gå langs østre side av eksisterende fv.17.

Reguleringsplanen vil bli utarbeidet som en detaljregulering (§ 12.3)

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fåes ved henvendelse til

Trønder-plan asv/ing. Jan Ola Ertsås, postboks 446, 7705 Steinkjer.

e-mail: jan.ola.ertsaas@tronder-plan.no,   tlf. 9085908
Sist oppdatert den 08.feb.2016