English contents Skalere tekst Øke kontrast

Reguleringsplaner


Brønnøy kommune har pr. 1.9.2011 i alt 72 gjeldende arealplaner, hvorav 69 er reguleringsplaner og bebyggelsesplaner som viser tillatt arealbruk detaljert. P.t. pågår det en reguleringsprosess i forbindelse med Brønnøysund lufthavn. Planarbeid for settefiskanlegg på Borkamo og for Tilrem markedsplass har ligget i bero en stund, men det er et mål å få fullført disse planprosessene
 

Planstatus for et område kan du finne ut av ved å gå via Sør-Helgeland kartportal, framgangsmåten er beskrevet under:
 

Finne plankart:

Klikk på Kartportal – vent til kartet kommer opp og zoom inn til det området du ønsker informasjon om.
 

Øverst t.v. står det Velg karttype, velg Reguleringsplaner i nedtrekksmenyen (nedoverpil t.h.).

Om det ikke kommer opp informasjon i kartet, betyr det at området du søker i ligger utenfor regulert område. For slike områder må du velge Kommuneplanens arealdel i nedtrekksmenyen for å se tillatt arealbruk.

Finne informasjon om plankartet:

Opplysninger om reguleringsplanen finnes ved å velge i-knappen (t.h. for målestokksvinduet over kartet), og deretter pek og klikk i kartet på ønsket sted. Tilgjengelig informasjon kommer opp t.v. for plankartet.

Fargebruken i plankartet symboliserer hva slags arealbruk som er tillatt (eks gul = byggeområde for bolig, rød = byggeområde for offentlig bygg, osv.), se eksempel på tegnforklaring. De eldre planene kan ha farger som avviker fra dagens planstandarder.

Tilgjengelig informasjon:

Hvor mye og hva slags informasjon som kommer opp på skjermen, avhenger av om den aktuelle planen er i rasterformat (dvs. ”dødt” bakgrunnsbilde), eller i vektorformat (dvs planen er oppbygd med topologi av georefererte objekter som har tilknyttede egenskaper). Reguleringsplaner vedtatt f.o.m. 2006 i Brønnøy er i vektorformat, planer vedtatt før 2000 er uansett i rasterformat.

Alle planer vil ha informasjon om plannavn, plan-ID, plantype, ikraftredelsesdato og areal.

Vektorplaner kan i tillegg vise reguleringsformål og eventuelt tilleggsopplysninger som feltnavn, grad av utnytting, avkjørselsbestemmelser m.v. (avhengig av hva som er tilknyttet det enkelte objekt).

Vær oppmerksom på at det i tillegg finnes utfyllende planbestemmelser. Disse er inntil videre ikke tilgjengelige via WEB, men fås ved henvendelse til plan- og utviklingsavdelingen.

Miljøverndepartementets veiledere til ny Plan- og bygningslov. Link til
Sist oppdatert den 08.feb.2016